9. června 2007 - III. Nominační výstava vín Slovácké vínařské podoblasti - Nechory, vesnička vinných sklepů v Prušánkách na Moravě

9. června 2007 - III. Nominační výstava vín Slovácké vínařské podoblasti

Výstavy vín » 9. června 2007 - III. Nominační výstava vín Slovácké vínařské podoblasti


III. Nominační soutěž vín Slovácké vinařské podoblasti
Nominační soutěž do salonu vín ČR


V sobotu 9. června 2007 se v Prušánkách na kulturním domě konala veřejná přehlídka III. Nominační výstavy vín Slovácké vinařské podoblasti, která je nejvyšší přehlídkou vín a vinařů Slovácké vinařské podoblasti. Výstavy se zúčastnil zatím nejvyšší počet výrobců vín za dobu pořádání výstav, kterých bylo celkem 45 a přihlásili rekordních 181 vín. Výstava se konala pod záštitou Svazu vinařů ČR a Moravského sommeliera Libora Nazarčuka.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání diplomů proběhlo v 15:00 hodin a garant výstavy Libor Nazarčuk oficiálně předal diplom nejlépe hodnoceného vína, kterým se stal Ryzlink rýnský 2005 pozdní sběr od vinaře Ing. Richarda Tichého z Hrušek, který zároveň získal i ocenění za nejlepší kolekci vín. Před vyhlášením vítěze byla vyhlášena a předána ocenění všem úspěšným výrobcům a jejich vínům. Celkem bylo oceněno 49 vín od 28 výrobců. Bylo uděleno 17 zlatých medailí, 13 stříbrných medailí, 16 bronzových medailí a dvě vína byla oceněna diplomem.

Odborným garantem při hodnocení vín byl Moravský sommelier Libor Nazarčuk z Břeclavi, které se uskutečnilo 24. května 2007 za účasti zástupce Svazu vinařů ČR Ing. Martina Půčka a pod dohledem Mze ČR. Celkem vína hodnotilo 34 profesionálních degustátorů v šesti hodnotících komisích.

Soutěž byla uznána Ministerstvem zemědělství a přihlášená vína musela splňovat podmínku zatřídění na SZPI, v případě zemských vín musel být doložen původ hroznů. Přihlášená vína se hodnotila podle odrůd, které tvořili samostatné kategorie pro hodnocení a uvedení v katalogu výstavy. Pro vytvoření samostatné kategorie byl nutný minimální počet 6 vzorků v kategorii. V případě nižšího počtu vzorků byla zařazena tato vína do kategorie „vína bílá ostatní“ respektive „vína červená ostatní“ (bod 13. dle statutu). Pro získání ocenění byl nutný bodový rozsah 80-100 bodů a získaná ocenění se můžou uvádět na adjustáži láhví. Úspěšná vína budou nominována do Salonu vín České republiky.Organizátor výstavy ZO ČZS Prušánky

Katalog výstavy

Výsledky III. Nominační soutěže vín Slovácké vinařské podoblasti

Přihláška a statut výstavy

Přhlášku se statutem výstavy si můžete stáhnout zde ...

Pro degustátory a zájemce o inzerci v katalogu

Pozvánka pro zájemce do hodnotící komise a objednávkový formulář pro zájemce o inzerci v katalogu ...

Prospekty

Propagční materiály ...

Rodinné vinařství Košut | Wine Encyclopedia | vína-vinařství.cz | Vinotéka Nechory | nechory.cz