Meteostanice ve vinicích

S předpovědí houbových chorob

 

Spustit aplikaci Meteostanice ve viničních tratích v Prušánkách u Nechor

 

V novém okně se Vám otevře aplikace s Meteostanicemi ve vinohradnických tratích s aktuálním počasím a předpovědí houbových chorob. Tato data mohou být pomocníkem pro vinohradníky při ošetření vinic.

Stručná e-kniha k chytré vinici – Získej zdravou úrodu

 

Otevřít mapu s Meteostanicemi ve viničních tratích v Prušánkách u Nechor

 

V novém okně se Vám otevře mapa s rozmístěním Meteostanic Chytré vinice ve vinohradnických tratích v katastru Prušánek.

 

 

Nápověda

Vysvětlivky –  co znamenají hodnoty v tabulce:

Tbar – současná teplota

Tbarmax – maximální denní teplota

Tmin – minimální denní teplota

Twet – teplota mokrého teploměru

Tdp – teplota rosného bodu

RH – relativní vlhkost vzduchu

Rain – srážky

 

Vyhodnocení tlaku chorob:

Plíseň révy vinné (Perenospora, Plasmopara viticola)

– Signály od Šteberleho a Goidaniche sčítáme a zobrazujeme jako signál nebezpečí výskytu perenospory.

Signál nabývá hodnot 0 (žádné nebezpečí) až 3 (maximální nebezpečí)

 

Padlí révové (Oidium, Múčnatka, Uncinula necator)

– hodnoty indexu příznivých podmínek pro šíření padlí nabývají hodnot 0 – 100%.

0 – 20% lze prodloužit standartní postřikový interval, není žádný, nebo jen malý infekční tlak

20 – 60% – lze dodržet standartní postřikový interval

60 – 100% – je doporučeno interval mezi postřiky zkrátit, velký infekční tlak

 

Plíseň šedá (Botrytis cinerea)

Index <= 0 – žádné nebezpečí infekce

Index 0 až 0,5 – nízké nebezpečí infekce

Index 0,5 – 1 – střední nebezpečí infekce

Index > 1 – vysoké nebezpečí infekce

 

U všech tří chorob jsou kromě číselného vyjádření k dispozici také grafy.

 

Důležité upozornění:

Berte prosím na vědomí, že výše popsané předpovědi jsou sice založeny na ověřených prognostických modelech rostlinolékařů a jejich účelem je upozornit uživatele chytré vinice včas na míru nebezpečí rozvoje patogenů, avšak v žádném případě nemohou nahradit pravidelné kontroly vinice. Předpověď tlaku patogenů se může lišit v závislosti na profilu vinice a nelze zaručit její všeobecnou platnost.

 

Dodavatel a provozovatel systému Chytrá vinice v žádném případě nezodpovídá z jakékoliv škody ve vinici vzniklé nesprávnou interpretací informací poskytovaných systémem Chytrá vinice.