Turistika a kultra v okolí Nechor

V samotných Nechorách a v obci Prušánky se konají různé společenské, folklórní a kulturní události, určené nejenom pro místní obyvatelé, ale i pro návštěvníky z blízkého okolí a vzdálených míst.

– Otevřené sklepy u Nechor
– Zarážání hory v Nechorách, při západu slunce první sobotu v září
– Krojované vinobraní v Nechorách, třetí sobota v září
– Stavění májky v Nechorách, o půl noci před 1 .květnem
– Místní výstava vín na přelomu března a dubna
– Májové zpívání, na konci května
– Krojované hody se zpíváním u cimbálu, v srpnu
– Svatojánská noc v červnu
– Noční hasičské závody, první srpnová sobota

V okolí obce Prušánky a vesničky vinných sklepů Nechory se nachází velké množství kulturních, církevních, archeologických nebo technických památek a to i světového významu, především jako turistických cílů, vhodných především pro zájemce provozujících cykloturistiku. Tyto místa jsou zajímavá jak pro příležitostné cyklisty nebo návštěvníky, tak i pro hosty, mající zájem zdržet se v Nechorách, tak i na Podluží, kterému se přezdívá „malovaný kraj“, více jak krátkou chvíli.

– Lednicko-Valtický areál, zapsaný v seznamu UNESCO
– Státní zámek Milovice
– Národní kulturní památník Mikulčice
– Archeologické naleziště Pohansko u Břeclavi
– Baťův kanál, přístaviště v Hodoníně
– Cyklostezky v Lužních lesích, podél řeky Moravy
– Lužní prales při soutoku řeky Moravy a Dyje
– Chráněná krajinná oblast Pálava
– Vodní nádrže Nové Mlýny
– Zoologická zahrada Hodonín
– Písečná jezera v Moravské Nové Vsi