Horenské právo

Kdožkoliv cestú šeu, lebo jeu a do vinohradu nejsúca jeho pro hrozen, lebo cokoliv inšího rukú sáhu a lebo do vinohradu vkročiu, ten a takový o ruku a lebo nohu přijíti má. A esli by ceuým životem do greftů vstúpiu a z něho něco vzau a bude chytěný, hrduo ztratí a lebo sa s ním uděuá tak, jak suavný súd rozhodne.

Výjimku činí enom čuověk nemocný a lebo těhotná žena. Pakliže by čuověk nemocný lebo těhotná žena mimo horu šeu a lebo jeu a pro žízeň hroznů žádostiv byu, temu a takovej sa povoluje aby do vinohradu vešli a na hotařa třikrát zavouali. Majú mu žádost svoju ohuásit a hotař má takovým tři hrozny dat. Pakliže by sa hotařa nemohli dovouat, majú sami sobě tři hrozny utrhnút, ve vinohradě ich zest, stupky z nich zahrabat a na kouek jeden groš dat.

Esli by čí sviňa, tela, lebo koza, jakékoliv inší dobytča a lebo kůň do hory vešli a od hotařa zajatí byli, ten má štyry groše pokuty zapuatit a škodu nahradit, za psa potom štyry groše zapuatit a škodu nahradit.

Hotaři mosá věrně vartovat a nic nikomu ve vinohradech ani hroznů, ani ovoce dom odnášat a dat. Každého koho ve vinohradě při kradení chytnú ať čuověk či hovado byuo , suavnému súdu předvést majú, nebo přísahu suožit majú.

Vinobraní děuat a hrozny brat nesmí nikdo spěš, než jak suavní úřadé, radé, horní, valná hromada kopáčů a chuapú starožitných ustanoví.

Tak byuo, jest a bude.